Welke belastingen ben ik op mijn wagen verschuldigd?

Wie in België met de wagen wil rijden, moet daarop een aantal belastingen betalen. De berekening daarvan is een gewestelijke bevoegdheid. Het verschuldigde bedrag varieert dan ook naargelang het Gewest waar je wagen ingeschreven staat.

Op alle particuliere wagens moet een belasting op de inverkeerstelling en een verkeersbelasting worden betaald. De eerste moet je eenmalig betalen, bij de inschrijving van het voertuig en telkens de wagen van eigenaar verandert. Het bedrag wordt bepaald volgens een aantal criteria die in Vlaanderen, Brussel en Wallonië verschillen.

De verkeersbelasting moet jaarlijks worden betaald. De verschuldigde bedragen verschillen enorm naargelang het Gewest. Brussel en Wallonië hanteren nog het oude aanslagsysteem op basis van de cilinderinhoud, terwijl Vlaanderen zich baseert op de milieuprestaties. Lees meer over de verkeersbelasting in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Sommige categorieën van voertuigen worden vrijgesteld of genieten lagere aanslagtarieven. Dat is het geval voor bedrijfsvoertuigen, elektrische wagens, wagens op LPG, oldtimers en (in Vlaanderen) herlaadbare hybridewagens en CNG-wagens. Lees meer over de verschillende belastingstelsels in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Lees ook