Welke autokosten zijn fiscaal aftrekbaar voor een zelfstandige (natuurlijk persoon)?

Dat bedrijfswagens die op naam van de firma (rechtspersoon) ingeschreven staan fiscaal aftrekbaar zijn wist je waarschijnlijk al. Goed nieuws is dat sinds 1 januari 2018 de bedrijfsbelasting ook toegepast wordt op de personenbelasting en dus op een wagen die op je eigen naam staat ingeschreven. Let wel op, in 2020 worden enkele veranderingen van kracht.

Het aftrekbaarheidspercentage varieert naargelang de CO2-uitstoot van het voertuig. Beschik je voor je activiteiten over een wagen waarvan de bestelbon voor 2018 werd ondertekend, dan is die minimaal voor 75 % aftrekbaar. En dat blijft zo tot je een andere wagen koopt. Een kleine nuance voor bedrijven: voor wagens die voor 2018 in het verkeer werden gebracht, daalt de minimale aftrekbaarheid mogelijk tot 50 %. Meer informatie over de aftrekbaarheid van bedrijfswagens vind je hier.

 

CO2-uitstoot diesel Benzine CNG Andere Aftrek in %
0 g 120 %
1- 60 g 1 – 60 g 100 %
61 – 105 g 61 – 105 g 90 %
106 – 115 g 106 – 125 g 80 %
>115 g > 125 g 75 %

Veranderingen in 2020!

Werd je wagen op of na 1 januari 2018 in het verkeer gebracht? Vanaf 2020 gelden voor de aftrekbaarheid nieuwe normen. Die gaan nog steeds uit van de CO2-uitstoot, maar wel volgens een specifieke formule.

Aftrekbaar percentage = 120  % – (0,5 % x coëfficiënt volgens het type brandstof* x CO2 g/km)

*De coëfficiënt bedraagt 1 voor diesel (inclusief hybride diesel + elektriciteit); 0,95 voor benzine (inclusief hybride benzine + elektriciteit); 0,90 voor CNG (gecomprimeerd aardgas) op voorwaarde dat de 11 (fiscale) pk niet wordt overschreden, zo niet wordt dit 0,95.

In de praktijk wordt de maximale aftrekbaarheid in 2020 teruggebracht van 120 tot 100 %. Ze is van toepassing op elektrische wagens (of in sommige gevallen herlaadbare hybrides). In 2020 bedraagt de minimale aftrekbaarheid 40 % voor wagens die 200 g/km CO2 of meer uitstoten (voeger 50 %).

Herlaadbare hybrides: een geval apart

Voor herlaadbare hybrides (benzine + elektriciteit of diesel + elektriciteit) met een CO2-uitstoot boven 50 g/km en een ratio batterijcapaciteit/voertuiggewicht onder 0,5 kWh per 100 kg wordt de aftrekbaarheid berekend volgens de CO2-uitstoot van een gelijkwaardig (niet-hybride) voertuig op klassieke brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend dezelfde brandstof gebruikt, dan wordt de emissiewaarde met 2,5 vermenigvuldigd.

Voorbeelden:

  • De herlaadbare hybride die 36 g CO2/km uitstoot en voorzien is van een batterij met een ratio hoger dan 0,5 kWh/100 kg geniet een aftrekbaarheid van 120 – (0,5×0,95×36) = 102,9. Rekening houdend met het feit dat de grens van 100 % aftrekbaarheid niet mag worden overschreden, is zo’n wagen dus voor 100 % aftrekbaar.
  • De herlaadbare hybride met een ratio hoger dan 0,5 kWh/100 kg stoot 55 g CO2/km uit. Rekening houdend met de overschrijding van de minimaal toegelaten CO2-uitstoot van 50 g/km, moeten we ons baseren op de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor van het bestaande model. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
  • De herlaadbare hybride met een ratio onder 0,5 kWh/100 kg stoot 40 g CO2/km uit. Rekening houdend met de ongunstige ratio, moeten we ons baseren op de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor van het bestaande model. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
  • De herlaadbare hybride met een ratio onder 0,5 kWh/100 kg stoot 40 g CO2/km uit. Rekening houdend met de ongunstige ratio en bij gebrek aan een gelijkwaardige verbrandingsmotor moet de uitstoot met 2,5 worden vermenigvuldigd. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×2,5×40) = 72,5 % aftrekbaarheid.

Lees ook