Welke autobelastingen moet je in Vlaanderen betalen?

Enkele jaren geleden zijn de autobelastingen in Vlaanderen herzien. Het Gewest hanteert nu een moderner systeem dat enigszins ‘rechtvaardiger’ is voor de wagens, al zijn de berekeningen heel wat ingewikkelder.

Belasting op inverkeerstelling

Bij de berekening van de belasting op inverkeerstelling houdt Vlaanderen voortaan rekening met de milieu-impact van het voertuig, de CO2-uitstoot en de Europese emissienorm. Voor particuliere wagens en leasingvoertuigen gelden echter andere regels.

Voor particuliere wagens zonder leasing wordt deze formule gehanteerd:

(((CO2  * f  + x) /246)6 * 4500 + c) * LC

  • CO2 = CO2-uitstoot van het voertuig/km
  • f = coëfficiënt bepaald door de brandstof van het voertuig
  • x = Correctiefactor op de CO2-uitstoot volgens de technologische evolutie. Stijgt met 4,5 g CO2/km per jaar.
  • c = vaste waarde bepaald door de EURO-norm en de brandstof van het voertuig
  • LC = correctiefactor in functie van de leeftijd van het voertuig

In het geval van een leasing wordt het belastingbedrag bepaald door het fiscaal vermogen en het aantal kilowatt. In dat kader is op voertuigen ouder dan 15 jaar het minimumbedrag verschuldigd. Meer info.

De verkeersbelasting

Sinds 1 januari 2016 werd de verkeersbelasting herzien. Voor nieuwe voertuigen die sinds die datum werden ingeschreven, geldt dus een nieuwe berekeningswijze die uitgaat van de milieuprestaties van het voertuig. Meer info.

Vrijstellingen en premies

Elektrische wagens en auto’s op waterstof zijn vrijgesteld van belastingen, zowel de inverkeerstelling- als de verkeersbelasting. Bovendien kan de fiscale premie oplopen tot € 4.000. Voertuigen op CNG (en de variant LNG) worden vrijgesteld van verkeersbelastingen op voorwaarde dat de fiscale pk niet hoger ligt dan 12. In dat geval hoef je tot 31/12/2020 geen verkeersbelasting te betalen. Voor bestelwagens op CNG geldt die grens niet.

Plug-inhybrides die minder dan 50 g CO2/km uitstoten, worden eveneens vrijgesteld.

Bedrijfsvoertuigen

Net als in de andere gewesten van ons land, vallen lichte bedrijfsvoertuigen onder een ander aanslagsysteem. De berekening is gebaseerd op een forfaitair bedrag van € 22,04/500 kilo (jaarlijks geïndexeerd). Dat bedrag wordt met een bepaald percentage verhoogd volgens de EURO-norm van het voertuig. Ligt de maximaal toegelaten massa van het voertuig onder 2.500 kg, dan wordt ook rekening gehouden met de gebruikte brandstof en met de CO2–uitstoot. Die kan het bedrag met 0,3% verhogen of verlagen voor elke gram boven of onder 122g/km (met een minimum van 50 g/km en een maximum van 500 g/km). Meer info.

Gelukkig berekent een online-simulator het bedrag van de verschillende belastingen in enkele muisklikken.

Lees ook