Welke autobelastingen betaal je in Wallonië?

In afwachting van een uitblijvende herziening van de autobelastingen, baseert Wallonië zich nog steeds op de fiscale pk om de meeste verschuldigde bedragen te bepalen. Verlies ook de ecomalus niet uit het oog! Die kan de aankoopfactuur van een auto aanzienlijk doen oplopen.

Belasting op inverkeerstelling

Net als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting op inverkeerstelling bepaald op basis van het vermogen in kilowatt van de motor. Hoe krachtiger de wagen, hoe hoger de belasting op inverkeerstelling.

Zie tabel.

Verkeersbelasting

Ook die wordt op dezelfde manier berekend als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bedrag van de verkeersbelasting hangt af van het vermogen in fiscale pk van de motor, op zijn beurt berekend volgens de cilinderinhoud. Hoe ‘krachtiger’ de motor, hoe meer belastingen je jaarlijks betaalt.

Zie tabel.

Ecomalus

Wie in Wallonië een wagen inschrijft met een uitstoot hoger dan 145 g CO2 per kilometer, is ook een bijkomende belasting verschuldigd: de zogenaamde ecomalus. De kostprijs daarvan stijgt per schijf van 10 g en varieert tussen € 100 tot € 2.500 (voor de meest vervuilende wagens) (>255 g/km).

Uitzonderingen voor elektrische auto’s

Honderd procent elektrische auto’s vallen onder een voordeliger belastingsysteem. Het forfaitair minimumbedrag is immers van toepassing, zowel op de belasting op inverkeerstelling als op de verkeersbelasting.

LPG, een geval apart

Voor wagens op LPG ligt de belasting op inverkeerstelling iets lager. De minst krachtige nieuwe wagens uit deze categorie zijn die belasting zelfs niet verschuldigd. Ze betalen wel extra verkeersbelasting.

Bedrijfswagens

Voor bedrijfswagens geldt een bijzonder aanslagsysteem. Ze zijn vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling en het forfaitair bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend volgens de maximaal toegelaten massa.

Oldtimers

Voor voertuigen ouder dan 30 jaar ben je een lager forfaitair bedrag verschuldigd.

Lees ook