Welke autobelastingen betaal je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteert het eenvoudigste belastingstelsel van België. Dit baseert zich op de fiscale pk om het bedrag van de verschillende belastingen te bepalen. Om rekening te houden met milieufactoren zou het in de nabije toekomst worden bijgestuurd.

Belasting op inverkeerstelling

De Brusselse belasting op inverkeerstelling wordt bepaald op basis van het vermogen in kilowatt van de motor. Hoe krachtiger die motor, hoe hoger de belasting op inverkeerstelling. De bedragen zijn dezelfde als in Wallonië, waar dezelfde berekeningsmethode wordt toegepast.

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting hangt af van het vermogen in fiscale pk van de motor, op zijn beurt berekend volgens de cilinderinhoud. Hoe ‘krachtiger’ de motor, hoe meer belastingen je jaarlijks betaalt.

LPG

Voor wagens op LPG ligt de belasting op inverkeerstelling iets lager. De minst krachtige nieuwe wagens uit deze categorie zijn die belasting zelfs niet verschuldigd. Ze betalen wel extra verkeersbelasting.

Bedrijfswagens

Voor bedrijfswagens geldt een bijzonder aanslagsysteem. Ze zijn vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling en het forfaitair bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend volgens de maximaal toegelaten massa.

Oldtimers

Voor voertuigen ouder dan 25 jaar ben je een lager forfaitair bedrag verschuldigd.

Lees ook