Welk VAA volgens het gekozen motortype?

Ben je fleetmanager of heb je als medewerker recht op een bedrijfswagen? Wil je meer weten over het VAA (voordeel alle aard)? Wordt die door de keuze van het voertuig beïnvloed?

Wat is een voordeel alle aard (VAA) precies? Het gaat om een voordeel dat de werkgever of het bedrijf toekent aan een personeels- of directielid. Denk maar aan een bedrijfswagen die ook voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Precies daarover willen we het trouwens hebben. Wanneer een bedrijf zo’n wagen ter beschikking stelt van een medewerker, wordt dit als een beroepsinkomen beschouwd. Het personeels- of directielid dat de bedrijfswagen krijgt, moet dus belastingen betalen op het bedrag dat overeenstemt met de waarde van het VAA.

Wat heb ik nodig om het VAA te berekenen?

Om het VAA te berekenen, ga je uit van de catalogusprijs van de wagen (zonder rekening te houden met kortingen, verlaagde prijzen, reducties e.a.), inclusief opties en btw (21 %). Hou ook rekening met de CO2-uitstoot, zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest. Dat laatste element wordt rechtstreeks beïnvloed door het motortype. In grote lijnen kunnen we stellen dat een benzinemotor met eenzelfde vermogen en eenzelfde cilinderinhoud meer CO2 uitstoot dan een dieselmotor. Een motor op CNG (gecomprimeerd aardgas) stoot dan weer minder CO2 uit dan die beide traditionele brandstoffen. Een volledig elektrische wagen stoot helemaal geen CO2 uit. Een hybride (benzine + elektriciteit of diesel + elektriciteit) is qua CO2-uitstoot schoner dan een dieselwagen. Een herlaadbare hybride (plug-in) die een aantal kilometer volledig elektrisch kan rijden, laat een uitstoot optekenen tussen die van elektrische wagens en die van klassieke hybrides (die automatisch herladen) in.

De formule

Zodra je de catalogusprijs en de CO2-uitstoot kent, pas je onderstaande formule toe:

VAA = [cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt] x CO2-coëfficiënt x 6/7

Nieuw in deze formule zijn de degressiviteits- en de CO2-coëfficiënt. Die eerste hangt af van de leeftijd van de wagen (zie tabel). Om de CO2-coëfficiënt te bepalen, wordt de CO2-uitstoot van het voertuig vergeleken met een referentietabel voor CO2-uitstoot die ieder jaar bij Koninklijk Besluit wordt vastgelegd.

TABELLEN INVOEGEN (CF. DOCUMENT TRAXIO IN BIJLAGE)

Winnaars en verliezers

Je hebt het al begrepen: ondanks de vaak hoge aankoopprijs scoren elektrische wagens dus vrij goed. Vanaf 01/01/2020 wordt de formule voor de berekening van het VAA van een herlaadbare hybride echter complexer. De wetgever gaat ervan uit dat de CO2-uitstoot die bij de berekening van het voordeel alle aard van dergelijke wagens niet overeenstemt met de werkelijke CO2-uitstoot bij gebruik. De regering heeft het in dat verband over ‘valse hybrides’. Voor herlaadbare hybrides met een CO2-uitstoot hoger dan 50 g/km en een capaciteitsratio batterij/gewicht van het voertuig  die niet minstens 0,5 kWh per 100 kg bedraagt, wordt het VAA berekend op basis van de CO2-uitstoot van een gelijkwaardig (niet-herlaadbaar) voertuig op klassieke brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend op diezelfde brandstof draait, dan wordt de emissiewaarde met 2,5 vermenigvuldigd. Die coëfficiënt weerspiegelt het gemiddeld verschil tussen de beloofde uitstoot van een ‘valse hybride’ en die van een overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend op dezelfde brandstof draait.

In 2019 bedroeg het VAA minimaal € 1.340/jaar. Zoals we al eerder schreven, kunnen die cijfers in de toekomst wijzigen volgens de door de nieuwe regering bij Koninklijk Besluit genomen beslissingen.

Lees ook