Wat is het fiscale aftrekpercentage van een bedrijfswagen?

Vanaf 1 januari 2020 worden de regels voor de aftrekbaarheid van bedrijfswagens herzien. Mobiliteitsgids.be schept meer duidelijkheid.

Tot 31 december 2019 schommelt het aftrekbaarheidspercentage tussen 50 en 120 %, naargelang de CO2-uitstoot van het voertuig dat in het verkeer werd gebracht.

Zie tabel

Veranderingen in 2020!

Let op: vanaf 2020 veranderen de regels voor wagens die sinds 1 januari 2018 in het verkeer werden toegelaten. De nieuwe formule ziet er dan als volgt uit:

Aftrekbaar percentage = 120 % – (0,5 % x coëfficiënt naargelang het type brandstof* x CO2 g/km)

* De coëfficiënt bedraagt 1 voor diesel (inclusief hybride diesel + elektriciteit); 0,95 voor benzine (inclusief hybride benzine + elektriciteit); 0,90 voor CNG (gecomprimeerd aardgas) op voorwaarde dat de 11 (fiscale) pk niet wordt overschreden. Zo niet wordt dit 0,95.

In de praktijk wordt de maximale aftrekbaarheid in 2020 teruggebracht van 120 tot 100 %. Ze is van toepassing op elektrische wagens (of in sommige gevallen herlaadbare hybrides). In 2020 bedraagt de minimale aftrekbaarheid 40 % voor wagens die 200 g/km CO2 of meer uitstoten (voeger 50 %).

Herlaadbare hybrides: een geval apart

Voor herlaadbare hybrides (benzine + elektriciteit of diesel + elektriciteit) met een CO2-uitstoot boven 50 g/km en een ratio batterijcapaciteit/gewicht voertuig onder 0,5 kWh per 100 kg wordt de aftrekbaarheid berekend in functie van de CO2-uitstoot van een gelijkwaardig (niet-hybride) voertuig op klassieke brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend dezelfde brandstof gebruikt, dan wordt de emissiewaarde met 2,5 vermenigvuldigd.

Voorbeelden:

  • De herlaadbare hybride die 36 g CO2/km uitstoot en beschikt over een batterij met een ratio hoger dan 0,5 kWh/100 kg geniet een aftrekbaarheid van 120 – (0,5×0,95×36) = 102,9. Rekening houdend met het feit dat de grens van 100 % aftrekbaarheid niet mag worden overschreden, is zo’n wagen dus voor 100 % aftrekbaar.
  • De herlaadbare hybride met een ratio hoger dan 0,5 kWh/100 kg stoot 55 g CO2/km uit. Rekening houdend met de overschrijding van de minimaal toegelaten CO2-uitstoot van 50 g/km, moeten we ons baseren op de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor van het bestaande model. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
  • De herlaadbare hybride met een ratio onder 0,5 kWh/100 kg stoot 40 g CO2/km uit. Rekening houdend met de ongunstige ratio, moeten we ons baseren op de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor van het bestaande model. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×112) = 66,8 % aftrekbaarheid.
  • De herlaadbare hybride met een ratio onder 0,5 kWh/100 kg stoot 40 g CO2/km uit. Rekening houdend met de ongunstige ratio en bij gebrek aan een equivalente verbrandingsmotor moet de uitstoot met 2,5 worden vermenigvuldigd. De formule ziet er dan als volgt uit: 120 – (0,5×0,95×2,5×40) = 72,5 % aftrekbaarheid.
Meer informatie over de aftrekbaarheid voor zelfstandigen (natuurlijke personen) vind je hier.

Lees ook