Vervuilt diesel meer dan benzine?

Dieselwagens doen het al enkele jaren minder goed in de verkoopstatistieken. Deze afwijzing van het publiek wordt in de hand gewerkt door onduidelijkheden over de vervuiling die de diesel zou veroorzaken en de vrees dat hij in de toekomst wettelijk verboden zal worden. Maar hoe zit dat nu echt?

Het gebeurt wel vaker dat de media en officiële berichten dieselwagens omschrijven als een belangrijke bron van fijnstof en dat hij in het belang van onze gezondheid zou moeten verdwijnen uit de stedelijke gebieden. De LEZ in ons land passen trouwens strengere toelatingscriteria toe voor diesels dan voor benzinemotoren. De werkelijkheid is echter complexer dan dat.

Wat is fijnstof?

Er wordt veel over gepraat, maar wat is fijnstof eigenlijk? Het gaat om onverbrande deeltjes die via uitlaatgassen in de lucht terechtkomen wegens slijtage aan de remblokjes of de banden. Als we ze in grote hoeveelheden inademen, kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid en leiden tot aandoeningen van de luchtwegen.

Er is sprake van fijnstof wanneer de uitgestoten deeltjes kleiner zijn dan 10 µm (micron), en van ultrafijnstof als ze kleiner zijn dan 2,5 µm. Ultrafijnstof is het gevaarlijkst, omdat de deeltjes dieper in onze longen doordringen wanneer we ademhalen.

Produceren dieselwagens echt een hogere uitstoot?

Diesel wordt minder geraffineerd dan benzine en dieselmotoren hebben meer lucht nodig om te kunnen draaien. Ze veroorzaken dan ook meer chemische reacties die fijnstof genereren. Althans, dat was zo tot het begin van de jaren 2000. Sinds enkele jaren echter, worden dieselmotoren van de jongste generatie voorzien van een roetfilter die bijna al het fijnstof en ultrafijnstof vasthoudt. Die worden daarna opgeslagen en op hoge temperatuur opnieuw verbrand. De beste roetfilters van tegenwoordig – zoals de roetfilter van Peugeot met additief – elimineren tot 99,9 % van die deeltjes. Deze filter kan worden aangevuld met een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) om het NOx-peil (erg schadelijke stikstofoxide en stikstofmonoxide) terug te brengen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van een benzinemotor.

En het CO2?

De dieselmotor behoudt ook een duidelijk voordeel wat betreft CO2-uitstoot. Zijn lagere brandstofverbruik produceert logischerwijs minder broeikasgassen dan zijn benzine-tegenhanger.

Besluit

Dieselmotoren van de jongste generatie die aan de Euro 6-norm voldoen, zijn dus net zo schoon als benzinemotoren. Het is dan ook geen toeval dat zelfs de meest strikte toelatingsvoorwaarden in de LEZ (lage-emissiezones) hen ook na 2025 in de stadscentra binnenlaten. We moeten er wel verstandig mee omspringen. Alleen als we op jaarbasis veel kilometers en lange afstanden afleggen, werken al die systemen optimaal.

Lees ook