Mag ik nog in Brussel rijden met mijn wagen?

Sinds 1 januari 2019 is het centrum van Brussel een lage-emissiezone (LEZ), wat betekent dat te vervuilende wagens er niet meer mogen rijden. Mag jij Brussel nog binnen met je wagen?

In grote lijnen valt de Brusselse LEZ samen met het grondgebied binnen de R0-ring of zowat het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat wordt aangegeven op specifieke signalisatieborden aan de in- en uitrit van de betrokken zone. Ze geldt voor alle personenwagens, bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton en autobussen.

Toegangsvoorwaarden

De voorwaarden voor toegang tot de LEZ werden gedefinieerd op basis van de brandstof en de euronorm van het voertuig. Die staat vermeld in rubriek ‘V9. Milieuklasse’ op je inschrijvingsbewijs. Vind je deze gegevens niet terug, dan wordt rekening gehouden met de datum waarop je voertuig voor het eerst werd ingeschreven (zie tabel).

Passen en boetes

De eigenaars van voertuigen met een euronorm die niet meer toegelaten is in de LEZ, kunnen een dagpas kopen voor € 35 het stuk (hier). Deze LEZ-pas blijft geldig vanaf het ogenblik dat hij wordt geactiveerd, tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. Boetes voor het niet naleven van de toegangsvoorwaarden lopen op tot € 350!

Uitzonderingen

Er bestaan een aantal uitzonderingen voor sommige categorieën van voertuigen, zoals: tractoren, wagens van hulpdiensten, prioritaire voertuigen en vrachtwagens. Elektrische wagens en wagens op waterstof worden eveneens vrijgesteld, net als oldtimers met een O-nummerplaat.

Lees ook