Een LEZ, wat is dat?

‘LEZ’ is de afkorting van ‘Low Emission Zone’ of lage-emissiezone. Het is een afgebakend gebied waarin de meest vervuilende voertuigen niet zijn toegelaten.

Lage-emissiezones worden meestal ingesteld in het centrum en in de onmiddellijke omgeving van grote steden. Daar is de concentratie van voertuigen – en dus de vervuilende uitstoot – immers het hoogst. Op dit moment zijn er in België twee LEZ: in Antwerpen en Brussel.

Voorwaarden

De toegangsbeperkingen worden ingesteld volgens de Euro-emissienorm van het voertuig. Hoe recenter een wagen en hoe hoger de Euro-emissienorm (de meest recente is Euro 6), hoe vlotter die in een LEZ wordt toegelaten.

Voor benzine- en dieselwagens zijn er verschillende normen. Dat is de reden waarom niet alle brandstoffen aan dezelfde beperkingen worden onderworpen. De toegangsregels zijn vooral strikter voor oudere dieselwagens die meer fijnstof uitstoten.

De boven- en ondergrenzen in Belgische LEZ evolueren met de tijd. Tot 2025 zullen de voorwaarden elk jaar strenger worden. Helaas staat het Brussel en Antwerpen – maar ook andere steden die binnenkort een LEZ inrichten – vrij om zelf toegangsvoorwaarden vast te leggen. Die verschillen dan ook van stad tot stad.

Signalisatie en controles

De LEZ worden aangeduid met specifieke verkeersborden bij het in- en uitrijden van de lage-emissiezone. Camera’s scannen voortdurend alle verkeersborden om te achterhalen in welke staat voertuigen de zone inrijden. Valsspelen heeft geen zin: er worden bijzonder hoge boetes uitgeschreven voor wie zich niet aan de toegangsvoorwaarden houdt.

In elke LEZ zijn uitzonderingen toegestaan, zowel voor voertuigen geregistreerd in de oldtimerklasse als voor voertuigen die niet aan de norm voldoen. Bestuurders kunnen een dagpas kopen waarmee ze de lage-emissiezone kunnen binnenrijden.

Meer info over de verschillende regels in de Brusselse en Antwerpse LEZ.

Lees ook